Kontakt +48 574 418 221

O nas

Stowarzyszenie „Zielony Zakątek” zostało założone przez pracowników Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy i jest organizacją o charakterze charytatywnym.

Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000312433.

Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność głównie w oparciu o środki finansowe otrzymywane od hojnych darczyńców z przeznaczeniem na realizację celów statutowych. Wszelkie podejmowane działania i inicjatywy są zgodne ze statutem Stowarzyszenia.

Siedziba Stowarzyszenia „Zielony Zakątek” mieści się w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy. Wszelkie informacje znajdziesz na stornie internetowej www.dpssieradza.pl oraz na facebooku.

POMÓŻ  NAM  ŁAMAĆ  STEREOTYPY!!!

NASZE CELE:

  •   wspieramy funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Sieradzy;
  •   pomagamy w polepszeniu warunków bytowych i zdrowotnych osób przewlekle psychicznie chorych;
  •   pozyskujemy środki finansowe oraz rzeczowe;
  •   upowszechniamy i chronimy prawa osób z zaburzeniami psychicznymi;
  •   umożliwiamy i wspieramy integrację;

NASZE PROJEKTY:

  •   organizujemy spotkania z bliskimi pod nazwą „Majówka Rodzinna”;
  •   organizujemy Pikniki Integracyjno – Rekreacyjne dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z powiatu tarnowskiego i nie tylko;
  •   popieramy i wspieramy wszelkie formy działalności charytatywnej, na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Przewlekle Psychicznie Chorych

„Zielony Zakątek”

przy Domu Pomocy Społecznej

Sieradza 208, 33-240 Żabno, woj. małopolskie

RB 93 1240 5194 1111 0010 3568 8180